English Español Tiếng Việt

CÙNG CHỐNG LÃO HÓA ‑ 19

NGƯNG THÔNG MINH

GIÁO DỤC CHÍNH BẠN VÀ

GIA ĐÌNH BẠN VỀ RỦI RO

CỦA COVID-19

Thông tin sai lệch về COVID-19 đã dẫn đến nhiều nhầm lẫn về tác dụng của vi rút, cách nó lây lan và cách ngăn chặn nó. Để đánh bại căn bệnh này, chúng ta phải tìm hiểu tất cả những gì có thể về nó. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại Harris County Public Health đã tạo ra thư viện trực tuyến gồm các công cụ và tài nguyên này để giúp xóa bỏ những quan niệm sai lầm và đưa cộng đồng của chúng ta vào con đường phục hồi.

Khám phá

TÀI NGUYÊN

HOẶC TÌM KIẾM THEO DANH MỤC BÊN DƯỚI:

HƯỚNG DẪN NGUỒN LỰC

Tìm thông tin thực tế bạn cần nhanh chóng để bảo vệ bản thân và cộng đồng của bạn khỏi sự lây lan của COVID-19.

TÔI LÀ…

HOẶC XEM TẤT CẢ CÁC NGUỒN LỰC